Informatie

nascholingen

Portfolio

Belangrijk: U kunt alleen vóórafgaande aan- en behorende bij een Caspir scholing een portfolio inleveren. U mag deze ook meenemen op de scholingsavond zelf. Lees hieronder de voorwaarden waaraan een portfolio moet voldoen. Voor de basiscursus kunt u in uw leeromgeving meer lezen over de inhoud van het portfolio. Deze is namelijk anders dan bij een module 6 (Bij een module 6 levert u alleen de laatste 8 longfuncties in).

Aan achteraf opgestuurde portfolio zijn extra kosten verbonden. Lees in onderstaand bericht welke kosten dit zijn.

U bent gecertificeerd om longfunctiemetingen uit te voeren en te beoordelen in uw huisartsenpraktijk wanneer zowel de uitvoerder als ook de beoordelaar het certificaat bezitten. Het certificaat is 3 jaar geldig vanaf het jaar waarin u het certificaat behaalde, mits u in deze drie jaar 2X een Module 6 Caspir cursus volgt. Bij 1 van deze 2 cursussen levert u tevens een portfolio in. Dit portfolio bevat 8 van de laatste longfunctiemetingen.

De portfolio’s voor de her – certificering, worden verzamelt en aan de longfunctieanalisten aangeboden ter beoordeling.
Na de beoordeling zal Jessica Kraaijenhagen de beoordelingen verwerken. Bij voldoende wordt deze opgestuurd naar CAHAG om op de scholingskaart bij te schrijven. Bij een onvoldoende komt de beoordeling retour naar de praktijk en kan deze verbeterd worden en opnieuw worden opgestuurd.

 

Fysiek of Digitaal versturen onder voorwaarden mogelijk:

Portfolio inleveren voor of tijdens de module 5 of 6 bijeenkomst:
Inleveren hardkopie. Aanleveren van het portfolio in een smalle show-map (geen klapper/ringband):
De volgende gegevens moeten erop staan:
Naam:
Registratie nummer:
CAHAG kenmerk:
Email adres:
Als u het portfolio terug wil hebben voeg dan een gefrankeerde envelop toe.

Hardkopie versturen aan
J. Kraaijenhagen
Luttik cie 54
1969 MV
Heemskerk

Digitaal inleveren voorafgaande aan de scholingsavond:
Verzenden aan portfolio@stateoftheair.nl

Het hele portfolio staat óf in 1 logische opgebouwd Word of PDF bestand, of pér casus gebundeld. Met logisch opgebouwd bedoelen wij:
Casus 1 -> Anamnese; Geblazen curves; ROER,
Casus 2 -> Anamnese; Geblazen curves; ROER,
Casus 3 -> etc. etc. etc
Het is anoniem gemaakt, en de volgende gegevens staan in de mail:
Naam deelnemers
Registratie nummer
Cahag kenmerk
Email adres

Van bovenstaande mogelijkheden zijn de kosten opgenomen in de scholing.

Portfolio inleveren zonder of na het bijwonen van module 5 of 6.
Aanleveren van het portfoio in een smalle show-map (geen klapper/ringband)

1. Hardkopie versturen aan
J. Kraaijenhagen
Luttik cie 54
1969 MV
Heemskerk

De volgende gegevens moeten op het portfolio staan
Naam deelnemer(s)
Registratie nummer
Cahag kenmerk:
Email adres:
Als u het portfolio terug wilt ontvangen, voeg dan een gefrankeerde retourenvelop toe.
De kosten zijn €90,- per portfolio

2. Digitaal aanleveren
Het hele portfolio staat in 1 logische opgebouwd word of PDF bestand
Het is anoniem gemaakt, en de volgende gegevens staan in de mail:
Naam deelnemers
Registratie nummer
Cahag kenmerk
Email adres
Verzenden aan portfolio@stateoftheair.nl
Kosten 60,- per portfolio

 

 

Casuïstiek bespreking

Casuïstiek, die het meest interessant is verdient de voorkeur (omdat iedereen daarvan kan leren…). Voorbeelden zijn b.v. een grote discrepantie tussen klachten en spirometrie ( ernstige klachten en een mooie spiro of juist een slecht uitziende spiro bij iemand met wie alles goed lijkt te gaan) of iemand met (ernstige) co morbiditeit, waarbij de vraag is in hoeverre dit zich weerspiegelt in de spirometrie en/of de klachten. Dus bij voorkeur vragen we u een casus mee te nemen, die ‘er uit springt’ of u voor lastige dilemma’s heeft gesteld.
Uw casus presenteert u middels een PowerPointpresentatie. Uitleg hierover vindt u in de documenten Spirometrie verwerken in PowerPoint en Casus verwerken in een Powerpoint in de kolom hiernaast.

Stuur uw presentatie in PowerPoint minimaal 3 dagen voorafgaande aan de nascholing op naar nascholing@stateoftheair.nl

h

Casus verwerken in een PowerPoint

h

Spirometrie verwerken in een PowerPoint

h

Evaluatieformulier nascholing

h

Evaluatieformulier nascholing

h

Voor al uw ideeën

h

Interesse nascholingen State of the AIR

De POH Kennisbank biedt tal van voordelen voor praktijkondersteuners

De POH Kennisbank is een online platform dat in het leven is geroepen om praktijkondersteuners in de huisartsenzorg te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het doel is om een centrale plek te bieden waar praktijkondersteuners betrouwbare informatie kunnen vinden en hun kennis kunnen vergroten.

De POH Kennisbank biedt toegang tot actuele informatie en klinische richtlijnen die van cruciaal belang zijn voor praktijkondersteuners. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en best practices en helpen POH's bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen in de patiëntenzorg.

Log in of maak een account aan

Alle actuele informatie voor praktijkondersteuners op één plek!

Management • vragenlijsten • voorbeeldbrieven • allergiespreekuur opzetten en meer .... >>>>

Share This