Informatie

Portfolio

U bent gecertificeerd om longfunctiemetingen uit te voeren en te beoordelen in uw huisartsenpraktijk wanneer zowel de uitvoerder als ook de beoordelaar het certificaat bezitten. Het certificaat is 3 jaar geldig vanaf het jaar waarin u het certificaat behaalde, mits u in deze drie jaar 2X een Module 6 Caspir cursus volgt. Bij 1 van deze 2 cursussen levert u tevens een portfolio in. Dit portfolio bevat 8 van de laatste longfunctiemetingen.

De portfolio’s voor de her – certificering, worden verzamelt en 4x per jaar aan de longfunctieanalisten aangeboden ter beoordeling.
Na de beoordeling zal Jessica Kraaijenhagen de beoordelingen verwerken. Bij voldoende wordt deze opgestuurd naar CAHAG om op de scholingskaart bij te schrijven. Bij een onvoldoende komt de beoordeling retour naar de praktijk en kan deze verbeterd worden en opnieuw worden opgestuurd.

Op het voorblad van het portfolio moet staan:

  • Kenmerk van de scholing waarbij u uw Caspir heeft gevolgd,
  • Naar uitvoerder en registratie nummer van uw beroepsvereniging (indien u deze heeft),
  • Naam beoordelaar en BIG-registratie nummer,
  • Het ziekenhuis waar u uw portfolio door wilt laten beoordelen.
  • Uw e-mail adres

Als u uw portfolio retour wenst, dient u een envelop met voldoende frankering bij te voegen.

Ondanks dat dit anders op de Website van de CAHAG wordt vermeld, kan het portfolio alleen fysiek worden aangeleverd (dunne show-map, of los waarbij casuïstiek aan elkaar geniet is).

Het adres waar u uw portfolio naar toe stuurt is:

Jessica Kraaijenhagen
Tav: State of the AIR
Luttik cie 54
1969 MV Heemskerk

Casuïstiek bespreking

Casuïstiek, die het meest interessant is verdient de voorkeur (omdat iedereen daarvan kan leren…). Voorbeelden zijn b.v. een grote discrepantie tussen klachten en spirometrie ( ernstige klachten en een mooie spiro of juist een slecht uitziende spiro bij iemand met wie alles goed lijkt te gaan) of iemand met (ernstige) co morbiditeit, waarbij de vraag is in hoeverre dit zich weerspiegelt in de spirometrie en/of de klachten. Dus bij voorkeur vragen we u een casus mee te nemen, die ‘er uit springt’ of u voor lastige dilemma’s heeft gesteld.
Uw casus presenteert u middels een PowerPointpresentatie. Uitleg hierover vindt u in de documenten Spirometrie verwerken in PowerPoint en Casus verwerken in een Powerpoint in de kolom hiernaast.

Stuur uw presentatie in PowerPoint minimaal 3 dagen voorafgaande aan de nascholing op naar nascholing@zorgip.nl

h

Casus verwerken in een PowerPoint

h

Spirometrie verwerken in een PowerPoint

h

Evaluatieformulier nascholing

h

Evaluatieformulier nascholing

h

Voor al uw ideeën

h

Interesse nascholingen State of the AIR

Ervaar het zelf

Het team van POH Kennisbank heeft de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de POH Kennisbank. Het resultaat mag er wezen! Informatie wordt nu nog sneller gevonden door een sterkere zoek- en vindfunctie:

  • Vereenvoudigde vormgeving
  • Verbeterde zoekfunctie
  • Verbeterde navigatie
  • Verbeterde printfunctie

Log in of maak een account aan

Alle actuele informatie voor praktijkondersteuners op één plek!

Management • vragenlijsten • voorbeeldbrieven • allergiespreekuur opzetten en meer .... >>>>

Share This
Wilt u meer informatie?