State of the AIR

State of the AIR is dé specialist op het gebied van de Caspir basiscursus (1 – 5 ) en Caspir module 6. Inmiddels werken wij samen met 7 zorgroepen in Midden Nederland en Flevoland en voeren wij gesprekken met nog een aantal anders Zorggroepen in zuid Nederland. Met onze vele jaren ervaring in deze vaak bewerkbare cursus, nemen wij onze partners veel werk uit handen. En dit tegen redelijke tarieven. U krijgt van ons een begroting waar u kunt zien waar onze kosten in zitten.

Sate of the AIR heeft collega’s in dienst die veel verstand hebben van de Caspir cursus en deze zelf ook hebben gevolgd!

 

Wilt u iemand van State of the AIR persoonlijk spreken?
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 17:00 uur.

 

telefoon 06-315 77 882

Foto: Oefenen, uitvoeren Spirometrie

Caspir (basiscursus) Module 1 t/m 5 en Caspir Module 6

State of the AIR biedt u en uw praktijkondersteuner de mogelijkheid de Caspir (basiscursus) Module 1 t/m 5 (1x), de Module 6 (2x),  Astma cursus en een aantal bijzondere cursussen op het gebied van longaandoeningen te volgen. Hiermee blijft u met uw praktijkondersteuner volledig gekwalificeerd om deel te nemen aan regionale ketenzorg en garandeert u optimale zorg voor uw (long) patiënten!

COPD is een ziekte die in de komende jaren explosief zal toenemen. Regionale ketenzorg verbind en zal de kwaliteit van de zorg verbeteren. Het Spaarne Gasthuis Hoofddorp en het Spaarne Gasthuis Haarlem ondersteunen u daar graag bij!

LET OP, binnenkort plaatsen wij weer nieuwe data
om op locatie nascholingen te volgen

State of the AIR is op dit moment druk bezig om met sprekers, locaties en sponsoren uw nascholingen weer te hervatten. De locaties van de Caspir module 6 nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners in Hoofddorp zijn verplaatst van restaurant Den Burgh naar het Spaarne Gasthuis. Als deelnemer bent u hierover door ons per e-mail op de hoogte gebracht.

Heeft u geen e-mail ontvangen, kijk dan eerst in uw spam-box. Zit ook hier de e-mail niet in, geef aan ons dan alstublieft een alternatief e-mail adres door.
Voeg @stateoftheair.nl toe aan uw veilige afzenders van uw e-mail programma, zodat u geen informatie mist 

 

Spirometrie cursus, nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners

CASPIR bestaat uit vijf modules en is een verplichte nascholing in de regio voor huisartsen en praktijkondersteuners. Na het volgen van de nascholing kan de praktijkondersteuner, doktersassistent of praktijkverpleegkundige longfunctie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts (beoordelaar). De huisarts leert in deze nascholing longfunctieonderzoek te interpreteren.

Voor wie?

De nascholing is voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en praktijkverpleegkundigen die in een praktijk het longfunctieonderzoek uitvoeren en beoordelen.

Waar te volgen

De CASPIR module 1-5 nascholing en module 6 nascholing worden op diverse plaatsen in het land aangeboden door State of the AIR, een zorggroep of eerstelijnsorganisatie. Deze organisatoren werken met het nascholing materiaal van CAHAG. Dat betekent dat de nascholing overal in het land dezelfde inhoud heeft. Voor deze nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners kunnen deelnemers zich bij State of the AIR aanmelden. Scroll naar onderaan deze pagina om je direct aan te melden voor 1 van de locaties van State of the AIR Caspir nascholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners. Zit jouw regio er niet bij? Meld je dan hier aan en wij organiseren een nascholing bij jou in de buurt!

CASPIR certificaat voor huisartsen en praktijkondersteuners

Als de deelnemer (beoordelaar of uitvoerder) met goed gevolg module 1 tot en met 5 afsluit wordt het CASPIR certificaat uitgereikt. De CAHAG beveelt aan dat in één huisartsenpraktijk minstens één beoordelaar (huisarts) als één uitvoerder (POH) alle modules van de CASPIR nascholing met goed gevolg hebben afgesloten. Wanneer één van beiden niet meer werkzaam is in de praktijk, is het de bedoeling dat een ander de CASPIR nascholing gaat volgen, zodat altijd een uitvoerders certificaat als beoordelaars certificaat aanwezig zijn.

CASPIR (her)certificaat voor huisartsen en praktijkondersteuners

Omdat soms één en ander niet helemaal duidelijk is gebleken informeren wij u graag meer over de procedure t.a.v. de certificering van CASPIR de Caspir nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Meer informatie over certificering

Nadat u de basis nascholing module 1 – 5 heeft gevolgd bent u voor 3 jaar gecertificeerd, mits u in deze 3 jaar aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Volgen van twee CASPIR module 6 nascholingen (casuïstiek besprekingen), binnen drie jaar vanaf de einddatum (3 accreditatiepunten) uitgifte certificaat CASPIR Module 1 t/m 5. U presenteert uw eigen Casus op PowerPoint. Instructies voor de PowerPoint vindt u als link bijgesloten in uw bevestiging die u per e-mail van ons ontvangt.
 2. Eenmalig in de 3 jaar een portfolio met de laatste 8 longfuncties aanleveren (inclusief beoordelingsformulier, ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de longfunctieanalist(e) ter beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie. (U stuurt deze uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de scholing naar de longfunctieanalist(e) op). Bij welke van de 2 Modules 6 u dit portfolio inlevert maakt niet uit.
 3. En verklaart ongeveer 80 longfuncties per jaar te beoordelen en/of uit te voeren.Voorbeelden:

Voorbeelden

 • U heeft een module 6 gevolgd. Wij sturen de gegevens van de scholing naar de CAHAG. Zij registreren uw aanwezigheid. Hier komt eventueel nog een portfolio bij. Als dit het geval is en u heeft voor een tweede maal uw module 6 gevolgd in 3 jaar, ontvangen wij automatisch uw certificaat. Wij zorgen er dan voor dat deze bij u terecht komt.
 • Het kan ook zijn dat u geen portfolio inlevert maar dit in de afgelopen 3 jaar bij een andere nascholing wél heeft gedaan. Ook dan ontvangen wij automatisch uw certificaat van de CAHAG en zorgen dat deze bij u terecht komt.
 • Heeft u in de afgelopen 3 jaar na uw basis certificering twee modules 6 gevolgd maar bij géén van beide nascholingen een portfolio ingeleverd? U kunt dit alsnog bij ons doen. Hiervoor rekent de longfunctie analiste wel extra kosten (€ 37,50 per portfolio) U kunt uw portfolio opsturen naar het adres van het ziekenhuis welke betrokken is bij de scholing. Welke dat voor uw scholing is en wat de adresgegevens zijn, staat onder andere op deze website bij informatie over de scholingen.
 • U volgt na uw basis nascholing bij ons uw eerste nascholing module 6 en u levert ook gelijk een portfolio aan. U heeft dan nog één module 6 zónder portfolio te volgen. Ook in dit geval ontvangen wij, óf een andere partij waarbij u de tweede module 6 volgt, automatisch uw certificaat, welke weer voor 3 jaar geldig is. (mits wéér aan de voorwaarden wordt voldaan enz. enz. enz.)

Let op! Een portfolio stuurt u (indien van toepassing) uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de Caspir Module 6 naar de longfunctie analiste op (gegevens longfunctie analiste worden op de website bij de bewuste nascholing vermeld). Zorg er voor dat u het portfolio in een smalle documenten map (geen ringband) verwerkt. U kunt uw portfolio niet digitaal inleveren.

Accreditatie

CASPIR module 1-5: 9 punten

CASPIR module 6: 3 punten CASPIR online: 3 punten

De accreditatie geldt voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN). Doktersassistenten kunnen het CASPIR (her)certificaat uploaden in hun persoonlijke dossier in KABIZ. Het toekennen van accreditatiepunten vindt plaats per module. Het CASPIR certificaat wordt alleen uitgereikt als de deelnemer module 1 tot en met 5 heeft gevolgd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van modules.

Inhoud Caspir nascholing

Module  1 – 5 voor huisartsen en praktijkondersteuners

Module 1 tot en met 5 beslaat een periode van ongeveer een half jaar. Module 1 en 4 kan de deelnemer thuis maken. Module 2 en 5 zijn bijeenkomsten en de derde module is een bezoek aan een longfunctielaboratorium.

Module 1:

Zelfstudie e-learning module die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learning module gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk. U volgt deze e-learning in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Module 1 wordt aangeboden door een organisator, maar deze e-learning module is ook voor €25 los te bestellen. Duur: 1 uur
Geen accreditatie

Module 2: bijeenkomst

Begintoetsinformatie over: longfysiologie, uitvoering longfunctie volgens ATS/ERS richtlijn (2005), inhoud NHG praktijkwijzer (2008) over longfunctie, organisatie longfunctie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles, start interpretatie Duur: 3 uur
Accreditatie: 3 punten

Module 3:

Rondleiding in longfunctielaboratorium in regio
Duur: 2 uur
Accreditatie: 2 punten

Module 4:

Maken portfolio
Duur: ongeveer 3 tot 6 uur
Accreditatie: 1 punt

Module 5: bijeenkomst

 1. Bespreken kennistoets
 2. Bespreken inhoud portfolio van deelnemer
 3. Casusbespreking
 4. Praktijkexamen eindtoets
  Duur: 3 uur
  Accreditatie: 3 punten

Leerdoelen

Leerdoelen CASPIR module 1-5

De uitvoerder (de praktijkondersteuner):

 • Kan de patiënt instrueren ten aanzien van de uitvoering van de longfunctie test
 • Kan een patiënt een geforceerde ademmanoeuvre laten uitvoeren volgens de NHG Praktijkwijzer Astma en COPD 2008 met reversibiliteit
 • Dient het effect op de meting van niet rechtop zitten, hoesten, te trage expiratie, onvolledige expiratie, expiratietekort te kunnen verwoorden
 • Kent de meest voorkomende longfunctie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:
  • PEF (peak expiratory flow)FVC (forced vital capacity)
  • FEV1 (eenseconde waarde)
  • FEV1/FVC ratio-
 • Kent de criteria voor acceptatie van een test:
  • snelle stijging van opgaande deel
  • spitse of iets afgeronde top gladde curve
  • geen plotse val naar X-as
  • inspiratie gelijk aan de expiratie
  • minimaal 6 sec geblazen
  • plateau fase aanwezig > 1 sec, geen volumeverandering
 • Kent de criteria voor herhaalbaarheid:
  • 3 Curven waarvan de 2 hoogste FEV1 en FVC< 150 ml verschillen
  • Is op de hoogte van de GLI 2012- kan foutbronnen opsporen in de testuitvoering
 • Kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die de referentiewaarden beïnvloeden
 • Kan zorg dragen voor het schoonmaken en het periodiek onderhoud van de spirometer (controleren nauwkeurigheid, instellen nulpunt)
 • Kan een logboek bijhouden en adequaat rapporteren in de, binnen de praktijk gehanteerde, rapportagemiddelen (HIS, software voor longfunctie, etc)
 • Kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen

De beoordelaar (de huisarts):

 • Kent de meest voorkomende longfunctie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:
 • PEF (peak expiratory flow) FVC (forced vital capacity) FEV1 (een seconde waarde) FEV1/FVC ratio- kent de begrippen obstructie, restrictie en reversibiliteit
 • Kent de criteria voor acceptatie en herhaalbaarheid van een test
 • Kent de referentiewaarden GLI 2012
 • Kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen
 • Kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die referentiewaarden beïnvloeden
 • Kan een longfunctie test laten uitvoeren
 • Kent modellen om longfunctie te organiseren en de bijbehorende randvoorwaarden (eigen praktijk, huisartsen laboratorium, diagnostische verwijzing)
 • Kan longfunctieonderzoek systematisch interpreteren volgens het gebruikte stappen-schema in de CASPIR cursus

Inhoud Caspir nascholing Module 6  voor huisartsen en praktijkondersteuners

Casusbespreking aan de hand van casussen uit het portfolio van deelnemersverdiepingsthema
Duur: 3 uur
Accreditatie: 3 punten voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN).

Advies

CASPIR 6 nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners heeft 2 doelen: ten eerste het oefenen en waar nodig opfrissen van uw vaardigheden wat betreft het kijken naar acceptatie, herhaalbaarheid en interpretatie van longfunctie, en als tweede het bespreken van het beste beleid voor de ingebrachte patiënten, waarbij longfunctie én anamnese en klinisch beeld belangrijk zijn. Casuïstiek, die het meest interessant is verdient de voorkeur (omdat iedereen daarvan kan leren…). Voorbeelden zijn b.v. een grote discrepantie tussen klachten en longfunctie ( ernstige klachten en een mooie longfunctie of juist een slecht uitziende longfunctie bij iemand met wie alles goed lijkt te gaan) of iemand met (ernstige) co-morbiditeit, waarbij de vraag is in hoeverre dit zich weerspiegelt in de longfunctie en/of de klachten. Dus bij voorkeur vragen we u een casus mee te nemen, die ‘eruit springt’ of u voor lastige dilemma’s heeft gesteld.

Portfolio inleveren:

Of u ook portfolio inlevert hangt af van een tweetal factoren:

 • In 3 jaar moet  2 keer een module 6 gevolgd zijn
 • Bij 1 van deze 2 keer levert u ook een portfolio in. Welke van de twee dit is maakt niet uit.

Docenten
Kaderhuisarts astma/COPD samen met een longarts en longfunctieanalist uit de regio.

Bron: CAHAG

De POH Kennisbank biedt tal van voordelen voor praktijkondersteuners

De POH Kennisbank is een online platform dat in het leven is geroepen om praktijkondersteuners in de huisartsenzorg te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het doel is om een centrale plek te bieden waar praktijkondersteuners betrouwbare informatie kunnen vinden en hun kennis kunnen vergroten.

De POH Kennisbank biedt toegang tot actuele informatie en klinische richtlijnen die van cruciaal belang zijn voor praktijkondersteuners. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en best practices en helpen POH's bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen in de patiëntenzorg.

Log in of maak een account aan

Alle actuele informatie voor praktijkondersteuners op één plek!

Management • vragenlijsten • voorbeeldbrieven • allergiespreekuur opzetten en meer .... >>>>