CASPIR MODULE 1 T/M 5

Informatie nascholingen
Actuele data & inschrijven

Het doorlopen van de scholingen Module 1 tot en met 5 beslaat ongeveer een periode van een half jaar. Module 1 en 4 kan de deelnemer thuis en op de praktijk maken. De derde module is een bezoek aan een longfunctielaboratorium. Module 2 en 5 zijn bijeenkomsten op locatie.

Bron: CAHAG

Uitleg Module 1 T/M 5

Z

Module 1

 • Is een zelfstudie, een e-learning module, die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learning module gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk.  De deelnemer volgt deze e-learning in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Duur van de module is 1 uur
Accreditatie: 1 punt na afronding e-learning via NHG

Z

Module 2 - bijeenkomst

 • Begintoets
 • Informatie over: longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn (2005), inhoud NHG praktijkwijzer
 • (2008) Over spirometrie, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
 • Start interpretatie

Duur van deze scholing: 3 uur
Accreditatie: 3 punten

Z

Module 3

 • Rondleiding in longfunctielaboratorium in regio.

Duur: 2 uur
Accreditatie: 2 punten

Z

Module 4

 • maken portfolio

Het portfolio voor het CASPIR certificaat (module 1-5) wordt beoordeeld op de uitvoering en beoordeling van het longfunctieonderzoek.

Duur: ongeveer 3 tot 6 uur
Accreditatie: 1 punt

Z

Module 5 - Bijeenkomst

 • Bespreken van de kennistoets
 • Bespreken van de inhoud portfolio van de deelnemer
 • Casusbespreking
 • Praktijkexamen
 • Eindtoets

Duur: 3 uur
Accreditatie: 3 punten

l

Caspir certificaat

Als je met goed gevolg module 1 tot en met 5 afsluit wordt het CASPIR certificaat uitgereikt.

De huisarts (en/of verpleegkundig specialist) krijgt een beoordelaarscertificaat.

De doktersassistent, praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige een uitvoerderscertificaat.

Docenten

Kaderhuisarts astma/COPD samen met een longarts en longfunctieanalist uit de regio.

Leerdoelen Caspir Module 1 T/M 5

de uitvoerder

– kan de patiënt instrueren ten aanzien van de uitvoering van de spirometrie test,
– kan een patiënt een geforceerde ademmanoeuvre laten uitvoeren volgens de NHG Praktijkwijzer Astma en COPD 2008 met reversibiliteit,
– dient het effect op de meting van niet rechtop zitten, hoesten, te trage expiratie, onvolledige expiratie, expiratietekort te kunnen verwoorden,
– kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:

 • PEF (peak expiratory flow),
 • FVC (forced vital capacity),
 • FEV1 (eenseconde waarde),
 • FEV1/FVC ratio.

– kent de criteria voor acceptatie van een test:

 • snelle stijging van opgaande deel,
 • spitse of iets afgeronde top,
 • gladde curve,
 • geen plotse val naar X-as,
 • inspiratie gelijk aan de expiratie,
 • minimaal 6 sec geblazen,
 • plateau fase aanwezig > 1 sec, geen volumeverandering.

– kent de criteria voor herhaalbaarheid:

 • 3 curven waarvan de 2 hoogste FEV1 en FVC< 150 ml verschillen,
 • is op de hoogte van de GLI 2012.

– kan foutbronnen opsporen in de testuitvoering
– kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die de referentiewaarden beïnvloeden
– kan zorg dragen voor het schoonmaken en het periodiek onderhoud van de spirometer (controleren nauwkeurigheid, instellen nulpunt)
– kan een logboek bijhouden en adequaat rapporteren in de, binnen de praktijk gehanteerde, rapportagemiddelen (HIS, software voor spirometrie,etc)
– kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen

de beoordelaar

– kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:

 • PEF (peak expiratory flow),
 • FVC (forced vital capacity),
 • FEV1 (eenseconde waarde),
 • FEV1/FVC ratio.

– kent de begrippen obstructie, restrictie en reversibiliteit,
– kent de criteria voor acceptatie en herhaalbaarheid van een test,
– kent de referentiewaarden GLI 2012,
– kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen,
– kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die referentiewaarden beïnvloeden,
– kan een spirometrie test laten uitvoeren,
– kent modellen om spirometrie te organiseren en de bijbehorende randvoorwaarden (eigen praktijk, huisartsenlab, diagnostische verwijzing),
– kan longfunctieonderzoek systematisch interpreteren volgens het gebruikte stappen-schema in de CASPIR cursus.

Data en sprekers webinar Caspir Module 1 T/M 5

State of the AIR otganiseert regelmatig Caspir Module 1 T/m 5 nascholingen
Bezoek de site regelmatig om op de hoogte te blijven van nieuwe data.
Of gebruik dit formulier Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van nieuws over nieuwe nascholingen!

Onze deelnemers waarderen onze nascholingen gemiddeld met een 8,1

De POH Kennisbank biedt tal van voordelen voor praktijkondersteuners

De POH Kennisbank is een online platform dat in het leven is geroepen om praktijkondersteuners in de huisartsenzorg te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het doel is om een centrale plek te bieden waar praktijkondersteuners betrouwbare informatie kunnen vinden en hun kennis kunnen vergroten.

De POH Kennisbank biedt toegang tot actuele informatie en klinische richtlijnen die van cruciaal belang zijn voor praktijkondersteuners. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en best practices en helpen POH's bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen in de patiëntenzorg.

Log in of maak een account aan

Alle actuele informatie voor praktijkondersteuners op één plek!

Management • vragenlijsten • voorbeeldbrieven • allergiespreekuur opzetten en meer .... >>>>

Share This